Ultralydveiledet diagnostikk

Ultralydveiledet diagnostikk

I Polarsirkelklinikken er vi opptatte av kvalitet, stille sikrest mulig diagnose og sikre deg riktig behandling for din tilstand. Derfor har vi valgt å benytte ultralyd som et verktøy i undersøkelse av dine plager for å være så nøyaktig som overhode mulig i diagnostiseringen.

Ultralyd har steget opp som et godt alternativ til MR-undersøkelse på ekstremitetene. Ultralyd kan ikke se gjennom ben, og kan derfor ikke brukes til f. eks å se etter prolaps eller korsbåndsskader, men er et godt redskap ved undersøkelse av strukturer som ligger utenfor ben.

Ved hjelp av ultralyd kan behandleren se skader på muskler, bindevev og ligamenter, innvekst av kar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon, deponering av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser som kan indikere inflammasjon.

Med ultralydbilder av skaden kan fysioterapeuten bedre avgjøre hvilken behandling som er å foretrekke, samt hvor man skal fokusere behandlingen. Dette gir langt bedre resultater enn dersom f. eks nåler eller trykkbølger rettes mot «vanlige skadesteder» eller smerteprovokasjon.

Vi kan også bruke ultralydbilder som et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. Man sammenligner bildene fra undersøkelsen med bilder mot slutten av behandlingsserien for å evaluere vevets forandring.

Ultralydbildene hos oss er helt uskadelige og uten bivirkninger. I motsetning til røntgen og CT hvor det benyttes stråling, benytter ultralydapparatet seg av lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen når de treffer ulike typer vev under huden din. Ultralydapparatet benytter svært avansert teknologi og tolker disse lydbølgene til et bilde på skjermen som viser både tykkelsen på og kvaliteten på vevet.

Copyright © 2015 Polarsirkelklinikken