Slyngetrening

Slyngebehandling

Slyngebehandling er rett og slett at vi bruker slynger til å gjennomføre ulike øvelser. Slyngene kan benyttes som et verktøy for bevegelighetstrening eller til trening for å øke muskelstyrke, stabilitet, balanse og koordinasjon. Ved slyngetrening vil man bruke kroppen som belastning og man kan enkelt justere motstanden med forskjellige utgangsstillinger. Slyngene skaper en ustabilitet – som gjør at man må jobbe mye med støttemuskulatur.

Copyright © 2015 Polarsirkelklinikken