Øvelsesbehandling

Øvelsesbehandling

Øvelsesbehandling er et relativt vidt begrep, men kan defineres som fysisk aktivitet utformet for spesifikke terapeutiske mål. I dagligtale snakker man om trening. I fysioterapien snakker vi om spesifikke øvelser for å gjenopprette normal muskel- og skjelettfunksjon eller å redusere smerte forårsaket av sykdom eller skader. Dette kan blant annet innebære styrketrening, stabilitetstrening, sirkulasjonstrening, koordinasjonstrening eller bevegelighetstrening.

Fysioterapeuten vil gjennom undersøkelsen finne ut hvilke strukturer man ønsker å påvirke. Deretter vil du bli instruert i spesifikke øvelser som påvirker de riktige strukturene. Fysioterapeuten vil påse at disse øvelsene blir gjennomført på en hensiktsmessig måte.

Øvelsesbehandling Polarsirkelklinikken

Copyright © 2015 Polarsirkelklinikken