Medisinsk treningsterapi (MTT)

Medisinsk treningsterapi (MTT)

MTT er en vitenskapelig underbygget behandlingsmetode hvor man gjennomfører øvelser med spesielt tilpasset treningsutstyr. Disse spesialkonstruerte apparatene gjør det mulig å tilpasse øvelser med riktig motstand og riktig utgangsstilling.

MTT har stort fokus på smertemodulering – det vil si fokus på å dempe smerte. Man bruker spesifikke øvelser for å påvirke de riktige strukturene, men i tillegg tenker man på globale effekter av treningen. Vi vet i dag at det ved langvarig smerte kan forekomme en sensitivisering av nervesystemet – altså at nervesystemet er mer følsomt for smertesignaler. Dette gjør at man reagerer sterkere på samme stimuli som tidligere, noe som gjør at smerten føles verre. Denne sensitiviseringen er et viktig fokus i MTT.

MTT er basert på smertefri (eller så godt som smertefri) trening med mange repetisjoner og globale øvelser. På denne måten vil kroppen produsere en gruppe stoffer (endogene opiater) som virker smertedempende. I tillegg vil nervesystemet få inn positive impulser under bevegelsene istedenfor smertefulle impulser. Dette vil over tid føre til at sensitiviseringen av smertesignalene i nervesystemet reduseres.

Medisinsk Treningsterapi Polarsirkelklinikken

Copyright © 2015 Polarsirkelklinikken